مشکلی هست؟

اگر در هر زمان احساس کردید که بخشی از پروسه‌ی کاری دچار مشکل شده است و یا نسبت به رفتار یکی از همکاران آی‌تی‌بی انتقادی داشتید، می‌توانید فرم زیر را پر و ارسال کنید. این فرم شکایت، مستقیما توسط بالاترین مقام مسئول ارتباطات عمومی بررسی شده و کمتر از 24 ساعت به شما پاسخ داده می‌شود. هدف ما، جلب رضایت شما بوده و در این راستا از هیچ اقدامی، کوتاهی نخواهیم کرد.

فرم شکایت

* به منظور تسریع فرآیند رسیدگی به ثبت شکایت، لطفا تمامی فیلدها را به دقت پر کرده و مشکل را کامل شرح دهید.

نیاز به مشاوره و پشتیبانی دارید؟